pøevod GPS souøadnic 

DD.dddddd°

  zemìpisná šíøka
zemìpisná délka jednotky
vstup ° ° DD.dddddd°

° ° DD°MM.mmm’

° ’’ ° ’’ DD°MM’SS.s’’

DD°MM.mmm’

  zemìpisná šíøka zemìpisná délka jednotky
vstup ° ° DD°MM.mmm’

° ° DD.dddddd°

° ’’ ° ’’ DD°MM’SS.s’’

DD°MM’SS.s’’

  zemìpisná šíøka zemìpisná délka jednotky
vstup ° ’’ ° ’’ DD°MM’SS.s’’

° ° DD.dddddd°

° ° DD°MM.mmm’